Nhà ngang 5m, nội thất ốp gỗ, mái Thái, đúc toàn bộ