Nhà 4 tầng, diện tích sàn 85m2, dien tích sử dụng 270m2